ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НДТХ

1. ДОБРЕ ДОШЛИ В НДТХ
Научно дружество по трнсфузионна хематология е обединението на хематологичните специалисти, което има за своя мисия да изгражда и поддържа система от научни, обучителни дейности и инициативи за професионален обмен на опит.
НДТХ е дружество с нестопанска цел, която цели да среща и подпомага, да обединява и обучава специалисти в областите съдова хирургия и ангиология.
Мисията ни се основава и на каузата за постигане и поддържане на прозрачност относно информацията, която събираме за Вас, как тази информация се използва и споделя и Вашите права относно личните Ви данни.

2. СПОРАЗУМЕНИЕ
Информираме Ви, че достъпвайки, регистрирайки се и/или използвайки интернет страницата, Вие сключвате правно обвързващо споразумение (дори и когато го правите от името на юридическо лице).
а) Когато използвате страницата www.ssth.bg, Вие сключвате правно обвързващо споразумение с НДТХ;
б) Това СПОРАЗУМЕНИЕ включва Правила и Условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитки и други условия, които ще видите в момента, в който за първи път използвате определени функции в НДТХ. Нови функции могат да бъдат добавяни от НДТХ периодично. В случай че не сте съгласни с това СПОРАЗУМЕНИЕ, не достъпвайте, не се регистрирайте, не използвайте интернет страницата;
в) Това СПОРАЗУМЕНИЕ се прилага по отношение както на регистрирани потребители, упоменати като ПОТРЕБИТЕЛИ, така и към нерегистрирани потребители, упоменати като ПОСЕТИТЕЛИ. Терминът ПОТРЕБИТЕЛ важи и за двете категории ПОТРЕБИТЕЛИ и ПОСЕТИТЕЛИ;
г) За да използвате страницата на НДТХ, Вие се съгласявате, че сте навършили минимална възраст според дефиницията на Вашето местно законодателство. Интернет страницата не трябва да се ползва от лица под 14 годишна възраст.

3. БИСКВИТКИ
Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от Вашия браузър на хард диска на Вашия компютър. Бисквитките, използвани от НДТХ, не съхраняват никакви лични данни.
За повече подробности относно бисквитките, моля вижте нашата: Политика за бисквитките.

4. ПРАВИЛА, КОИТО ОЧАКВАМЕ ДА СПАЗВАТЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ НА НДТХ:
4.1 Вашето потребителиство в интернет страницата
Тези права и задължения се прилагат относно всички потребители на интернет страницата на НДТХ.
а) За да станете потребители на интернет страницата на НДТХ, ние ще изискаме от вас да попълните заявка за регистрация, с която ще предоставите на НДТХ свои лични данни и ще трябва да се съгласите с настоящите Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки. Възможно е да Ви бъде изискана допълнителна информация, ако се регистрирате като юридическо лице.
б) Не трябва да създавате чужд профил или да използвате такъв без разрешение.
в) В случай че НДТХ деактивира профила ви, Вие няма да създавате друг без разрешение от нас.
г) Не трябва да споделяте паролата си или да извършвате други действия, с които може да застрашите сигурността на профила си.
д) Не трябва да прехвърляте профила си (включително Страницата) на някой друг без да получите предварително нашето писмено разрешение.
е) В случай че изберете име или подобен идентификатор за Вашия профил или страница, НДТХ си запазва правото да ги отстрани или изземе в случай, че ги сметне за неподходящи (като например когато собственик на търговска марка подаде оплакване относно потребителско име, което не е близко свързано с истинското име на потребителя).
ж) Вие се съгласявате да използвате интернет страницата на НДТХ по почтителен начин и да не публикувате обидно или подвеждащо съдържание.
з) Вие сте задължени да спазвате всички приложими професионални правила за поведение, когато използвате интернет страницата на НДТХ.
и) Не трябва да изпращате спам или други непоискани съобщения на други лица.
й) Не трябва да извършвате действия, които са незаконни, клеветнически, малтретиращи, неприлични, дискриминационни или осъдителни.
к) Не трябва да публикувате непоискана или непозволена реклама. Не трябва да изпращате нежелана поща, спам, верижни писма/съобщения, пирамидни схеми или други подобни действия, непозволени от НДТХ.
л) Съгласявате се, че НДТХ си запазва правото да прехвърли своите права и задължения относно потребителите частично или изцяло на трета страна.
Имате право да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като се съобразите с т. 9 Прекратяване на това Споразумение.
Вие сте отговорни и задължени относно всяка информация, съдържание и действия, свързани с Вашите лични данни и регистрация.
Регистрациите преминават процедура по верификация от НДТХ. НДТХ не може да гарантира идентичността на всички, използващи услугите ни. Вие сте отговорни за вредите, причинени в случай че използвате регистрация и профил без да имате право за това.
Когато изпращате съобщение или сигнал до НДТХ, ние изискваме минимално количество лични данни – телефон за обратна връзка и населено място, което касае сигнала.
В случай че подозирате, че някой се опитва да застраши Вашите лични данни, длъжни сте незабавно да уведомите НДТХ.
4.2 Известия и съобщения
Комуникацията има водеща роля в дейността на НДТХ.
За да контролирате какви съобщения получавате от НДТХ по имейла си, моля прегледайте каква информация сте подали на НДТХ.
4.3. Съобщения и споделяне
Дейността на НДТХ е свързана с изпращане на съобщения и споделяне на информация. Информация и съдържание, споделяни от вас, в случай че са публични, могат да бъдат видени и от посетители на интернет страницата.
Интернет страницата на НДТХ не е длъжна да публикува каквато и да е информация и съдържание и може да отстранява такова по своя преценка, с или без уведомление.
4.4. Опазване на интернет страницата на НДТХ и информацията на потребителите
Екипът на НДТХ се стреми да поддържа интернет страницата безопасна, но не може да го гарантира. Молим Ви да съдействате според възможностите си за опазване на нейната сигурност.
а) Трябва да се стремите да пазите безопасността на регистрацията си, ако се регистрирате на интернет страницата ни: (1) изберете сигурна и трудна парола (минимум 6 цифри, препоръчително комбинация от цифри и букви); (2) пазете паролата си; (3) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е осъществил достъп до Вашия профил; (4) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е застрашил сигурността на интернет страницата на НДТХ.
б) Не трябва да събирате потребителско съдържание или информация или по друг начин да осъществявате достъп до интернет страницата на НДТХ чрез автоматични средства.
в) Не трябва да осъществявате незаконен маркетинг на интернет страницата на НДТХ.
г) Не трябва да публикувате информация, която съдържа софтуерни вируси или друг вреден код.
д) Не трябва да се опитвате да събирате информация за вписване или да осъществявате достъп до профил, който принадлежи на друго лице.
е) Не трябва да тормозите, оскърбявате или вредите на други потребители.
ж) Не трябва да използвате интернет страницата на НДТХ за незаконни, подвеждащи, увреждащи или дискриминационни цели.
з) Не трябва да предприемате действия, с които може да извадите от строя, претоварите или попречите на нормалното функциониране или интерфейса на интернет страницата на НДТХ.
и) Не трябва да извършвате дейности, симулиращи външния вид и функционалности на интернет страницата, както и такива, свързани с фарминг и миръринг техники, позволяващи пренасочване към фалшиви и заразени сайтове.
й) Не трябва да: (1) твърдите или намеквате или, че сте представители на интернет страницата на НДТХ; (2) отдавате под наем, лизинг, заемате, търгувате, продавате достъп до интернет страницата или свързаните данни; (3) извличате парична полза от услугите на НДТХ или каквато и да е друга функция на интернет страницата без изричното съгласие на НДТХ.
к) Не трябва да използвате deep-link към нашите услуги, без изричното съгласие на НДТХ с каквато и да цел, освен за да промотирате интернет страницата на НДТХ.
л) Няма да подпомагате или окуражавате каквито и да е нарушения на това СПОРАЗУМЕНИЕ или нашите политики.
4.5.Защита на правата на другите потребители
Потребителите са задължени да уважават и защитават правата на другите потребители на интернет страницата на НДТХ:
а) Не трябва да публикувате съдържание или предприемате друго действие на интернет страницата на НДТХ, което засяга или нарушава чужди права или по друг начин нарушава закона.
б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на други потребители достъпни на интернет страницата на НДТХ, в случай че нямате изрично съгласие за това.
в) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права или други права на собственост, съдържащи се в съдържанието на интернет страницата на НДТХ.
г) Не трябва да разкривате информация, за която нямате правото да разкривате, да нарушавате права на интелектуална собственост или други права на НДТХ или други физически или юридически лица без тяхното изрично съгласие.
4.6. НДТХ си запазва всички права на интелектуална собственост върху интернет страницата (включително лого и съдържание, техническо или интелектуално ноу-хау):
а) Не трябва да използвате авторски права на НДТХ освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на НДТХ.
б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на интернет страницата на НДТХ, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на НДТХ.
в) Не трябва да копирате, модифицирате или създавате производни варианти на интернет страницата на НДТХ, нейните дейности или друга свързана информация освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на НДТХ.
г) Не трябва да прилагате инженерни методи, декомпилирате, демонтирате, дешифрирате или по друг начин опитвате да извлечете сорс кода на интернет страницата или друга свързана технология или на части от тях.
д) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права или други права на собственост, съдържащи се в или на интернет страницата на НДТХ или в съдържанието й.

5. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Споделяне на съдържание на интернет страницата на НДТХ
Като потребител на интернет страницата на НДТХ Вие притежавате съдържанието и информацията, която изпращате като сигнали или която е обект на регистрация.
НДТХ може да редактира и променя формата на Вашето съдържание (като например превеждайки, модифицирайки размера, подредбата или типа на файла или отстранявайки метаданни), но няма да променя смисъла на Вашата информация.
За да се запази релевантно съдържанието за потребителите в интернет страницата на НДТХ и в съответствие с приложимото право, Вие се съгласявате със следните условия:
а) НДТХ може да осъществява достъп, съхранява и използва всяка информация, която предоставяте в съответствие с тези Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.
б) НДТХ е неправителствена организация, чиято дейност е в сферата на здравеопазването и съдържанието на нея следва да е свързано с областите здраве и здравеопазване.
в) Предоставяното съдържание или информация не трябва да нарушава закона или нечии права (включително права на интелектуална собственост или сключен договор).
г) Вие декларирате, че Вашата информация е вярна. НДТХ може да е задължен по закон да ограничава и/или отстранява определена информация или съдържание от Интернет страницата.
д) Когато изпращате предложения или давате обратна връзка на НДТХ относно нашата дейност, Вие се съгласявате че НДТХ може да ги използва и споделя (но не е задължено) за всяка цел без компенсация за вас.
5.2. Друго съдържание
Използвайки интернет страницата на НДТХ, може да попаднете на съдържание или информация, които може да са неточни, непълни, забавени, подвеждащи, незаконни, обидни или вредни. В общия случай НДТХ не преглежда съдържанието, предоставяно от неговите потребители. Вие се съгласявате, че НДТХ не носи отговорност за съдържанието и информацията на трети страни (включително потребители) или за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, които са резултат от ползването им или разчитането на тях.
5.3. Ограничения
НДТХ има правото да променя, преустановява временно или прекратява всяка една своя дейност. НДТХ не е задължено да съхранява, поддържа или предоставя копие на всяко съдържание или информация, които потребителите са публикували, освен в изрично предвидените от закона случаи.
НДТХ си запазва правото да ограничи ползването на интернет страницата, включително броя на потребителските контакти и възможността за свързване с други потребители.
НДТХ си запазва правото да ограничи, преустанови временно или закрие потребителски профил, в случай на подозрение за нарушение на това СПОРАЗУМЕНИЕ.
Интернет страницата на НДТХ съдържа информация в сферата на здравеопазването, но не предоставя медицински съвети. За всякакви здравословни проблеми следва да потърсите съвет от сертифициран медицински професионалист съгласно приложимото право.

6. ОТРИЧАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Стараем се да поддържаме правилното функциониране, липсата на вируси и безопасността на интернет страницата на НДТХ, но Вие я използвате на своя отговорност. Ние предоставяме интернет страницата на НДТХ в състоянието, в което е, без каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и липса на нарушения. Не гарантираме, че интернет страницата на НДТХ ще бъде винаги безопасна, защитена и без грешки или че ще функционира винаги без прекъсвания, забавяния или проблеми. НДТХ не носи отговорност за действията, съдържанието, информацията или данните на трети лица, а Вие освобождавате нас, нашите директори, ръководители, служители и представители от каквито и да е претенции и вреди, известни и неизвестни, произлизащи от или свързани по някакъв начин с всеки иск, който имате срещу такива трети лица.
До размера, допустим от закона (и освен ако НДТХ не е сключил отделно ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, което има предимство пред ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ), НДТХ (и тези, с които НДТХ си сътрудничи) няма да носи отговорност пред Вас или други лица за всякакви непреки, инцидентни, специални, последващи или наказателни вреди или всякаква загуба на данни, възможности, репутация, печалби или доходи, свързани с дейността ни (като например обидни или клеветнически изявления, време на престой или загуба, използване или промени на вашата информация и съдържание).
Приложимото законодателство може да не разрешава ограничаването или изключването на отговорността или на инцидентните или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не е приложимо за Вас.

7. ПРОМЕНИ
Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките. В случай че направим каквито и да промени, ще ви уведомим чрез нашите услуги и/или чрез други средства, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките.
В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на интернет страницата и да прекратите Вашето потребителство в съответствие с т. 9 Прекратяване.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
а) Всички клаузи ще бъдат регулирани от българското законодателство без оглед на нормите за стълкновение на закони.
б) Всеки спор във връзка с тези правила и условия ще бъде решаван по взаимно съгласие и разрешаван според законите на Република България.
в) В случай че някой предяви претенция срещу НДТХ, свързан с действия на потребители, съдържание или информация на интернет страницата на НДТХ, качени от потребители, потребителят ще обезщети НДТХ за всички вреди, загуби и разходи от всякакъв вид (включително разумни правни такси и разноски) свързани с такъв иск.