Управителен съвет

проф. д-р Румен Попов д.м.н

председател

ВМА СОФИЯ

д-р Николай Николов

НЦТХ СОФИЯ

д-р Соня Джевизова-Амалиева

РЦТХ ПЛОВДИВ

д-р Жанина Йорданова

РЦТХ ВАРНА

д-р Петя Матеева

РЦТХ СТАРА ЗАГОРА