Sample Category Title

II-ра Научна конференция по Трансфузионна хематология – Научни сесии

Научни сесии 1. E. Георгиева - „Основни насоки по внедряване на системите за упра- вление на качеството” – РЦТХ – Стара Загора 2. Т. Николова, С....

Лекционен курс за специализанти по Трансфузионна хематология

МОДУЛ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО РАЗДЕЛ 1 - ПРОМОЦИЯ НА ДОБРОВОЛНО,БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ 1.Основни етични принципи на кръводаряването. 2.Видове кръводарители. Редовни доброволни и безвъзмездни кръводарители от...

II-ра Научна конференция по Трансфузионна хематология

Полезна информация Регистрация в конференцията – в лоби на хотел Калиста Научна програма – зала Калиста, ет. 2 Обща снимка – 25.03.2023 г., среща...

Sample post title 3

Sample post no 3 excerpt.

Sample post title 4

Sample post no 4 excerpt.

Sample post title 5

Sample post no 5 excerpt.

Sample post title 6

Sample post no 6 excerpt.

Sample post title 7

Sample post no 7 excerpt.

Don't miss

II-ра Научна конференция по Трансфузионна хематология – Научни сесии

Научни сесии 1. E. Георгиева - „Основни насоки по внедряване...

Лекционен курс за специализанти по Трансфузионна хематология

МОДУЛ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО РАЗДЕЛ 1 -...

II-ра Научна конференция по Трансфузионна хематология

Полезна информация Регистрация в конференцията – в лоби на...

I-ва Научна конференция по Трансфузионна хематология

НАУЧНА СЕСИЯ – „ДОНОРИ НА ЦЯЛА КРЪВ” „История на кръвопреливането” „Съвременни...