Членство

Членски внос и Регистрация в Научното Дружество по Трансфузионна Хематология

Актуална информация за регистрация и заплащане на членския внос в дружеството.

Членски внос
За лекари: 60лв на година
За биолози: 48лв на година
За лаборанти и специалисти по здравни грижи: 36лв на година

Моля заплатете членския внос по следната банкова сметка и ред:
Титуляр: „Научно дружество по трансфузионна хематология“ НДТХ
Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК
IBAN: BG37 RZBB 91 55 10 1040 54 35
BIC: RZBBBGSF

За индивидуално плащане, моля да вписвате трите си имена и ЕГН в платежното нареждане, с основание – членски внос за съответната година.
За групово плащане, моля редом с платежното с основание „Списък платили за съответния център или лаборатория за дадената година“. Да прибавите и списъкът на платилите членове – или като физически или електронен документ, или като снимка с ясно съдържание.
Моля тази информация да се изпрати на електронните пощи показани по-долу.

Регистрация за Членство
Моля да се изтеглят, принтират и попълнят следните два документа:
Формуляр за членство
Заявление-декларация за членство
След това сканирайте и изпратете на една от следните електронни пощи:

d-r_vasileva@ssth.bg Д-р Василина Василева, секретар, РЦТХ-Плевен
d-r_kozhuharova@ssth.bg Д-р Петя Кожухарова, секретар, РЦТХ-Пловдив